پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

نبش قبر کافر

وابسته

حرم مکه

منابع

  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 337
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 289