پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

احتراق قبر نایب خلیفه در حرم امام موسى کاظم علیه السلام ، منابع:

احقاق الحق و ازهاق الباطل جلد 12 صفحه 333