پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

عابد ( فقه )

وابسته

تکلیف آمر و ناهی، ضمان ناهی، عدالت آمر و ناهی، مامور، نهی از منکر ( فقه )

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2 : صفحه 414
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 481
  • فقه الامام جعفرالصادق جلد 2 : صفحه 284
  • فقه الصادق (ع) جلد 13 : صفحه 270
  • مجمع المسائل جلد 1 : صفحه 521
  • مهذب الاحکام جلد 15 : صفحه 217