پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ناله در نماز» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

انین در نماز

اعم

فعل در نماز

وابسته

آه در نماز، فوت در نماز

منابع

  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 5 : صفحه 423
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 190
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 362
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 11 : صفحه 86
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 3 : صفحه 107
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 7 : صفحه 539
  • مهذب الاحکام جلد 8 : صفحه 339