پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

جرح ( مقابل قطع و ضرب )

وابسته

دیه نافذه ( فقه )