پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ناف» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

سرّه

اعم

أجزا

وابسته

پوشش ناف، جنایت بر ناف، فتق ناف

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 17