پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ناسی

وابسته

جاهل به شکیات نماز، شک در نماز

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 8 : صفحه 276