پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

میوه خوشبو

وابسته

استعمال بوی خوش ( فقه )

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 18 : صفحه 328