پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

نارسایی در ضبط قرائات : یکی از اسباب پیداشدن اختلاف قرائت‌ها

«نارسایی در ضبط» یکی از علل پیداشدن اختلاف قرائت‌ها است؛ اعم از ضبط در حافظه (ضبط حفظی) یا ضبط در رقعه (ضبط کتبی).

علت نارسایی در ضبط حفظی، فراموش کردن نص یا هیئت بعضی از آیات قرآن هنگام انتقال آن به سایر مسلمانان در شهرهای دیگر بود؛ و همین امر موجب می‌ شد تا آن فرد، به تقریب ذهنی، کلمه‌ای مرادف آن یا از همان ریشه را با تغییری در هیئت آن آیه عرضه کند که کم‌کم سینه به سینه پخش می‌شد و قرائت جدیدی شکل می‌گرفت.

در ضبط کتبی هم چه بسا رسم‌الخط یا احیانا فقدان نشانه، سبب بروز اختلاف با نص نازل‌شده می‌شد.

بحث کامل در این باره، در اصطلاح «عدم تشکیل مصاحف» و «عدم اعجام مصاحف» ذکر شده است.

منابع

  1. شناخت قرآن : صفحه 134

اصطلاح‌نامه

اعم

اسباب اختلاف قرائات

منابع

  • شناخت قرآن : صفحه 134