پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ناخن

وابسته

غسل با ناخن مصنوعی، ناخن انسان، وضو با ناخن مصنوعی

== منابع ==?p=989