پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

وابسته

تحدی قرآن ( علوم قرآنی )، ناتوانی جن از آوردن مثل قرآن

منابع

  • اعجاز القرآن : صفحه 38