پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «نائینی ، محمد حسن بن محمد حسین ، - 1354ق» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

نیستانکی نائینی ، محمد حسن بن محمد حسین

مشخصات فردی

نام: محمدحسن

نام پدر: محمدحسین

لقب: نائینی، نیستانکی نائینی

تاریخ ومحل وفات ودفن: 1354ق

زندگی علمی وفرهنگی

موقعیت علمی

ادیب، شاعر

آثارعلمی

تاج الملوک، سرالاسرار، حلویات العلوم، طرائف السوانح، فضل الله

منابع

  • طبقات اعلام الشیعه
  • معجم المؤلفین
  • الذریعه الی تصانیف الشیعه