پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اسامی و صفات قرآن

منابع

  • شناخت نامهای قرآن : صفحه 92