پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «میخ» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اوتاد ( فقه )، وتد

اعم

آلات ( فقه )

وابسته

ضمان اضرار در راه، طهارت ساختمان با خورشید