پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

میت

وابسته

دعا به میت در نماز میت، مؤمن ( ایمان ) ( فقه )

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 424
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 2 : صفحه 431