پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام غسل، موالات

اخص

موالات در غسل ارتماسی، موالات در غسل ترتیبی

وابسته

تبعیض در غسل، مستحبات غسل

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 355
 • الفقه جلد 10 : صفحه 140
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 29
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 42
 • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 1 : صفحه 249
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 274
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 3 : صفحه 105
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 1 : صفحه 88
 • قواعدالاحکام جلد 1 : صفحه 210
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 119
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 3 : صفحه 83
 • مهذب الاحکام جلد 3 : صفحه 68، 72