پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز، شرایط اذان، موالات

وابسته

فاصله اذان با نماز

منابع

  • مستمسک العروة الوثقی جلد 5 : صفحه 589
  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 74