پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «موافقت آیه و سبب در عموم و خصوص» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تبعیت آیه از سبب نزول در عموم و خصوص، موافقت لفظ شارع و سبب در عموم و خصوص

اخص

خصوصیت آیه و سبب، عمومیت آیه و سبب

وابسته

آیه غیر مستقل از سبب، آیه مستقل از سبب، اسباب نزول، عدم تبعیت آیه از سبب نزول در عموم و خصوص، موافقت جواب شارع و سوال در عموم و خصوص

منابع

  • مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 124