پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ر.ک:سراج (قرآن).

اصطلاح‌نامه

اعم

اسامی و صفات قرآن

منابع

  • تاریخ جمع قرآن : صفحه 11