پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ر.ک:تفصیل (قرآن).

اصطلاح‌نامه

اعم

اسامی و صفات قرآن

منابع

  • تاریخ قرآن : صفحه 32