پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «معهود علیه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

متعلق عهد

اعم

احکام عهد، موضوعات احکام ( فقه )

وابسته

عهد ( فقه )

منابع

  • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 157
  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 77
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 124
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 35 : صفحه 447
  • فقه الامام جعفرالصادق جلد 5 : صفحه 33
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 11 : صفحه 394
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 11 جزء 11 : صفحه 394