پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

موضوعات احکام ( فقه )

وابسته

شرطیت ( فقه )، مشروط ( فقه )، مشروط علیه، مشروط فیه

== منابع ==index.php?catid=50