پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

مستحبات: قرار گرفتن در وسط صف، مراعات حال ناتوان ترین مأمومان در افعال نماز مگر آن که خود آنان خواهان طولانی شدن نماز باشند، شنواندن قرائت و ذکرهای نماز به گوش مأمومان، طول دادن رکوع به دو برابر اندازه‌ای که انجام می‌داده است، در موردی که کسی قصد پیوستن به جماعت را دارد، و بر نخاستن از جای خود پس از اتمام نماز تا زمانی که نماز مأمومان تمام نشده است، بر امام جماعت مستحب است.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 648

اصطلاح‌نامه

اعم

آداب نماز جماعت ( فقه )، مستحبات نماز

اخص

اقتدای عالم در صف اول، امامت کامل، انصراف امام از راست، تساوی صف نماز جماعت، تقدیم فضلاء در صف اول، جهر بسمله امام، رفتن به نماز جماعت، طول ندادن نماز جماعت، قیام با شنیدن قد قامت الصلاة، مکث امام بعد از نماز، نزدیکی صفوف جماعت
به لحاظ تخفیف:
تخفیف ذکر رکوع امام، تخفیف ذکر سجده امام
به لحاظ جماعت:
نماز جماعت پشت امام، نماز صف اول جماعت
به لحاظ ذکر:
تحمید ماموم، تسبیح ماموم، تهلیل ماموم سابق، قرائت ماموم بدون شنیدن قرائت، لعن دشمن بعد نماز جماعت
به لحاظ مسموع:
شنواندن اذکار به ماموم، شنواندن تشهد به ماموم، شنواندن تکبیر به ماموم، شنواندن تکبیرة الاحرام به ماموم، شنواندن سلام نماز به ماموم، شنواندن قرائت جهری به ماموم، شنواندن قنوت به ماموم

وابسته

مکروهات نماز جماعت، نماز جماعت

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 503
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 648
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 7 : صفحه 351
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 6 : صفحه 1725
  • مهذب الاحکام جلد 8 : صفحه 151