پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام لعان، مستحبات معاملات

اخص

حضور صالحان در مجلس لعان، موعظه حاکم به طرفین لعان، نشستن پشت به قبله قاضی

وابسته

لِعان، واجبات لعان

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 6 : صفحه 206
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 34 : صفحه 56، 60
  • ریاض المسائل جلد 7 : صفحه 548
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 20 : صفحه 409، 426، 504
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 39 : صفحه 495، 514
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 10 : صفحه 230، 234
  • مهذب الاحکام جلد 26 : صفحه 261