پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

مستحبات معاملات

اخص

تسویه در عطیه به ابوین، تسویه در عطیه به فرزند، عطیه به خویشاوند

وابسته

عطیه ( عام )

منابع

  • المهذب جلد 2 : صفحه 96
  • تحریرالاحکام (ط ق) جلد 1 : صفحه 283
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 60
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 9 : صفحه 170
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 34-1 : صفحه 113، 146