پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام صدقه، مستحبات معاملات

اخص

بوسه بر دست، شکر بعد صدقه، صدقه به مؤمن، عجله در صدقه

وابسته

صدقه ( عام )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مستحبات صدقه به زیرصفحه مستحبات صدقه/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 22 : صفحه 126