پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

اِرصاد: به کمین نشستن.

این عنوان به مناسبت در باب جهاد به کار رفته است.

به کمین نشستن و دیده بانی در مرزهای کشور اسلامی و یا هر جایی که احتمال خطر هجوم کفّار وجود دارد مستحب مؤکّد است 1 (--' مرزبانی) .

1 - الروضة البهیة 2 385.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 358

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مرزبانی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ارصاد، دیده بانی، رباط ( مرزبانی )، کمین، محافظت مرزها، مرابطه ( فقه )، مرابطه فی سبیل الله، مراقبت مرزها، مرزداری

اعم

جهاد ( اعم )

اخص

مرزبانی افضل، مرزبانی با خانواده، مرزبانی داخل کشور دشمن، نگهبانی در راه خدا
به لحاظ اجرت:
مرزبانی اجاره ای، مرزبانی نیابتی
به لحاظ حضور:
مرزبانی در زمان حضور امام ( ع )، مرزبانی در زمان غیبت امام ( ع )
به لحاظ مکان:
مرزبانی دریایی، مرزبانی زمینی، مرزبانی هوایی
به لحاظ نوع حاکم:
مرزبانی از طرف امام عادل ( ع )، مرزبانی از طرف ظالم
به لحاظ وسیله:
مرزبانی با رادار، مرزبانی به اسب، مرزبانی به عبد

وابسته

اقل مرزبانی، اکثر مرزبانی، ثواب مرزبانی، سربازی، شرایط مرزبانی، عجز از مرزبانی، فرار از سربازی ( فقه )، فضیلت مرزبانی، مدت مرزبانی، مرزبان، مَرز، نذر بر مرزبانی، نذر مرزبانی، نیابت در مرزبانی، نیت مرزبانی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مرزبانی به زیرصفحه مرزبانی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 30، 31
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2 : صفحه 385
 • الفقه جلد 47 : صفحه 135
 • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 10 : صفحه 368
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 16 : صفحه 125
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 3 : صفحه 107
 • النضید فی شرح روضة الشهید جلد 8 : صفحه 34
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 1 : صفحه 352
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 105
 • تحریرالاحکام (ط ج) جلد 2 : صفحه 35
 • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 451
 • جامع الشتات جلد 1 : صفحه 392
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 374
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 38، 40
 • ریاض المسائل جلد 4 : صفحه 611
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 31 : صفحه 3، 77، 185، 192، 204، 215، 222
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 9 : صفحه 32، 50، 61، 114، 115، 225، 244
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 1 : صفحه 309
 • غایة المراد و حاشیة الارشاد جلد 1 : صفحه 476
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 358
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 2 : صفحه 441
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 2 : صفحه 265
 • فقه السنة جلد 3 : صفحه 24
 • قواعدالاحکام جلد 1 : صفحه 479
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 4
 • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 1 : صفحه 416
 • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 3 : صفحه 2027
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 7 : صفحه 448
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 3 : صفحه 18
 • معجم المغنی فی الفقه الحنبلی جلد 1 : صفحه 207
 • معجم المغنی فی الفقه الحنبلی جلد 2 : صفحه 876
 • مهذب الاحکام جلد 15 : صفحه 107