پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

دادگاه ( فقه )

وابسته

تخلفات قضایی، دعوی علیه قاضی

منابع

  • فقه القضاء : صفحه 394