پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

محبت ( فقه )، معروف ( فقه )

وابسته

مؤمن ( ایمان ) ( فقه )، محبت کافر

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه محبت مؤمن به زیرصفحه محبت مؤمن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 15 : صفحه 236