پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام قضاوت، احکام ولایت، مثبتات

اخص

بینه ولایت قاضی، سماع نصب قاضی از امام ( ع )، شیاع ولایت قاضی

وابسته

قبول قضاوت، نصب قاضی

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 67
  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 296
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 40 : صفحه 55
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 11 : صفحه 303
  • فقه القضاء : صفحه 163
  • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 420
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 12 : صفحه 32
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 13 : صفحه 331، 351
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 20 : صفحه 12