پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مثبتات هلال» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

راههای اثبات اوّل ماه، طرق اثبات هلال، علامت دخول ماه

اعم

مثبتات

اخص

تواتر رؤیت هلال، حکم به هلال، رؤیت هلال، شهادت دو عادل به رؤیت هلال، شیاع رؤیت هلال، گذشت سی روز از ماه

وابسته

اثبات اول ماه، انفراد در رؤیت هلال، بزرگی ماه، بلندی ماه، پنهانی دو شب پی در پی ماه، تطوّق هلال، ثبوت هلال، ثبوت هلال به جدول نجومی، ثبوت هلال به رؤیت بلاد مشرقیه، ثبوت هلال به عدد، ثبوت هلال به عدل واحد، ثبوت هلال به عدل واحد و یمین، ثبوت هلال به محاق، ثبوت هلال به وسایل ارتباط جمعی، رؤیت هلال در بلاد غیر هم افق، رؤیت هلال قبل از زوال، شهادت به رؤیت هلال، شهادت زن به رؤیت هلال، شهادت فاسق به رؤیت هلال، شهادت کافر به رؤیت هلال، شهادت کودک به رؤیت هلال، شهادت یک عادل به رؤیت هلال، غروب هلال بعد از شفق، هلال

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مثبتات هلال به زیرصفحه مثبتات هلال/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==magshow.php?kind=234

 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 13 : صفحه 240
 • الفقه جلد 36 : صفحه 123
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 267
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 22 : صفحه 24
 • النضید فی شرح روضة الشهید جلد 5 : صفحه 121
 • توضیح المسائل مراجع جلد 1 : صفحه 996
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 92
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 16 : صفحه 352
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 29-2 : صفحه 24، 77، 117، 128، 135، 157
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 6 : صفحه 91، 134
 • فقه الصیام فی الاسلام : صفحه 9
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 2 : صفحه 51
 • مهذب الاحکام جلد 10 : صفحه 254
 • موسوعة فقه سفیان الثوری : صفحه 591