پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام خیار، مثبتات

اخص

اقرار به تصریه، امتحان مُصرّاة، بینه بر تصریه

وابسته

خیار تصریه

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 501
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 11 : صفحه 98
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 23 : صفحه (268-269)، 271
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 8 : صفحه 439