پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام حدود، مثبتات

اخص

مثبتات آشامیدن مسکر، مثبتات ارتداد، مثبتات زنا ( فقه )، مثبتات قذف ( فقه )، مثبتات قیادت، مثبتات لواط ( فقه )، مثبتات محاربه، مثبتات مساحقه

وابسته

حدود ( خاص )

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 488
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 600
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 31 : صفحه 239
  • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2 : صفحه 543
  • مهذب الاحکام جلد 28 : صفحه 45