پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام جنایت، مثبتات

اخص

اقرار به جنایت، بینه جنایت، قَسامه

وابسته

جنایات

منابع

  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 24 : صفحه 37، 111
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 25 : صفحه 493