پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

منظور از این اصطلاح، آن دسته از مترجمان قرآن کریم هستند که مسلمان بوده و با توجه به مبانی دینی اسلام به ترجمه قرآن کریم پرداخته‌اند.

در کتاب ~کتابشناسی جهانی ترجمه‌ها~ (متن اصلی) نام این مترجمان ابتدا با نام کوچک و سپس نام بزرگ آورده شده است.

منابع

  1. مجله بینات جلد 10 : صفحه (205-210)

اصطلاح‌نامه

اعم

مترجمان قرآن

اخص

مترجمان اهل‌سنّت قرآن، مترجمان شیعی قرآن

وابسته

ترجمه‌های مسلمانان

منابع

  • مجله بینات جلد 10 : صفحه (205-210)
  • ویژه نامه مرکزترجمه قرآن مجیدبه زبانهای خارجی : صفحه 216، 217