پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

مبادی اصول فقه : مقدمات تصوری و تصدیقی برای علم اصول فقه

مبادی، جمع مبدأ است، و آن اسم زمان و مکان و نیز مصدر میمی از بدء، و به معنای آغاز کردن و مقدم داشتن می‌باشد، بنابراین، مبادی اصول فقه به معنای یک سلسله تصورات و یا تصدیقاتی است که دانستن آنها مقدمه برای فراگیری علم اصول است، که به این مسائل در خود علم پرداخته نمی‌شود، مانند: تعریف علم اصول، و موضوع آن، که از مبادی تصوری می‌باشد و یا مانند برخی از مباحث لفظی درباره وضع، استعمال، دلالت، مشتق و غیره که از مبادی تصدیقی شمرده می‌شود.

نکته:

برخی از مبادی علم اصول، در کسب آگاهی بیشتر نسبت به مطالب اصولی مفید است، اما بعضی از مبادی به گونه‌ای است که فراگیری علم اصول به دانستن آنها بستگی دارد.

منابع

 1. بدایع الافکار : صفحه 3
 2. مبادی فقه و اصول : صفحه (6-7)
 3. مبانی حقوق اسلامی (مختلف الاصول) : صفحه 4
 4. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اخص

مبادی احکامی اصول فقه، مبادی تصدیقی اصول فقه، مبادی تصوری اصول فقه، مبادی خصوصی اصول فقه، مبادی کلامی اصول فقه، مبادی لغوی اصول فقه، مبادی منطقی اصول فقه
به لحاظ به اعتبارشیوع درابواب مختلف اصول:
مبادی عمومی اصول فقه

وابسته

اصول فقه ( حوزه اصلی )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مبادی اصول فقه به زیرصفحه مبادی اصول فقه/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 1 : صفحه 9
 • الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 9، 18، 36
 • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 1 : صفحه 77
 • المحصول فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 7
 • المعالم الجدیدة للاصول : صفحه 5
 • انوار الاصول جلد 1 : صفحه 15
 • بحوث فی الاصول جلد -1 : صفحه 17
 • بدایع الافکار : صفحه 3
 • فوائد الاصول جلد 1 : صفحه 18، 19
 • مبادی فقه و اصول : صفحه (6-7)
 • مبانی حقوق اسلامی (مختلف الاصول) : صفحه 4
 • معارج الاصول : صفحه 45
 • منتقی الاصول جلد 2 : صفحه 100
 • نهایة الاصول : صفحه 16