پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آلات ( فقه )

وابسته

استفاده از ماهواره، استفاده از مدار حرکت ماهواره، تعمیر ماهواره، دیش ماهواره، نصب وراه اندازی ماهواره

== منابع ==cat-10.aspx

  • اجوبة الاستفتاءات (فارسی) جلد 2 : صفحه 22