پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نجاسات، لیسیدن

اخص

لیسیدن ظرف توسط نجس العین، لیسیدن غیر ظرف توسط نجس العین

وابسته

آب دهان نجس العین، تماس نجس العین، حیوان نجس العین، خاک مالی متنجس به نجس العین، خوک، سگ، شستن ظرف متنجس، شستن غیر ظرف متنجس، طهارت ظرف از ولوغ سگ، ظرف متنجس، ولوغ در ظرف، ولوغ نجس العین

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 14
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 45 : صفحه 229
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه (126-127)، 128
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 190، 191
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 355، 357، 358، 359
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 366، 367
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 2 : صفحه 21، 27، 28، 33
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه (25-29)، 29، 33