عملکردها

قول (قرآن)

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

قول (قرآن) : یکی از اوصاف قرآن

«قول» یکی از اسامی و صفات قرآن است. «قول» به معنای کلام یا لفظی است که بر زبان می‌آید. آیه 51 سوره قصص می‌فرماید: «وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُونَ»؛ «ما آیات قرآن را یکی پس از دیگری برای آنان آوردیم؛ شاید متذکر شوند».

علامه طباطبایی (ره) در ذیل آیه مذکور می‌فرماید: توصیل از باب تفعیل مفید تکثیر است و معنای آیه این است که ما نازل کردیم بر آن‌ها قرآن را پی‌درپی؛ یعنی آیه‌ای پس از آیه‌ای و نیز سوره‌ای در پی سوره‌ای دیگر.

بنابراین، در آیه مذکور کلمه «قول» بر «قرآن» اطلاق شده است.

همچنین آیه 13 سوره طارق می‌فرماید: «إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ»؛ «این (قرآن) سخنی است که حق را از باطل جدا می‌کند». در این آیه نیز «قول» از اوصاف قرآن شمرده شده است. علامه طباطبایی (ره) می‌فرماید: ضمیر «انه» به قرآن برمی‌گردد؛ بنابراین، «قول» وصف قرآن خواهد بود؛ یعنی قرآن کلامی قاطع و روشنگر (حق و باطل) است.

منابع

 1. المیزان فی تفسیر القرآن جلد 16 : صفحه (53-54)
 2. تاریخ قرآن : صفحه 32
 3. الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 179
 4. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 275
 5. المیزان فی تفسیر القرآن جلد 20 : صفحه 261

اصطلاح‌نامه

اعم

اسامی و صفات قرآن

منابع

 • الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 179
 • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 275
 • البرهان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 345
 • المیزان فی تفسیر القرآن جلد 16 : صفحه (53-54)
 • المیزان فی تفسیر القرآن جلد 20 : صفحه 261
 • تاریخ قرآن : صفحه 32