پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ماهی فلس دار

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 155
  • کلمة التقوی جلد 6 : صفحه 335
  • منهاج الصالحین جلد 3 : صفحه 291