عملکردها

قسم (قرآن)

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

قسم (قرآن) : یکی از اوصاف قرآن

برخی از مفسران معتقدند «قسم» از اسامی و صفات قرآن است. در آیات 75 و 76 سوره واقعه آمده است: «فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ** وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِیمٌ» که اگر منظور از «مواقع النجوم» نزول قرآن باشد- چنان‌که از ابن عباس نقل شده است- و ضمیر «إنّه» به قسم برگردد- که در «لا أُقسم» نهفته است- معنا چنین می‌شود: «سوگند به نزول قرآن! این سوگندی است بزرگ؛ اگر بدانید». در نتیجه «قسم» می‌تواند از صفات قرآن باشد. در تفسیر ~مجمع‌البیان~ طبرسی و ~التفسیرالکبیر~ فخر رازی و ~الکشاف~ زمخشری به این نظریه اشاره شده است.

منابع

  1. مجمع البیان فی تفسیرالقرآن جلد 9 : صفحه 226
  2. الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل جلد 4 : صفحه 469
  3. التفسیر الکبیر جلد 29 : صفحه 188

اصطلاح‌نامه

اعم

اسامی و صفات قرآن

منابع

  • اسلام و هنر : صفحه 1
  • التفسیر الکبیر جلد 29 : صفحه 188
  • الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل جلد 4 : صفحه 469
  • تاریخ جمع قرآن : صفحه 1، 14
  • مجمع البیان فی تفسیرالقرآن جلد 9 : صفحه 226