پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قذف ( فقه )

وابسته

قذف اخته، قذف خنثی مشکل، قذف عنین، قذف مقطوع الذکر، مجبوب ( فقه )

منابع

  • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 10 : صفحه 194
  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 509
  • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 548
  • کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة جلد 5 : صفحه 221