پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

شرایط هبه ( فقه )

وابسته

موهوب ( فقه )

منابع

  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 12 : صفحه 195