پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

شغل مکروه

اخص

قابلگی زن، قابلگی مرد

وابسته

اجرت قابلگی، کسب به قابلگی

منابع

  • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 180
  • تبصرة المتعلمین : صفحه 113
  • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 3 : صفحه 48
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 8 : صفحه 15