پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «فرورفتگی شقیقتین» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

انخساف صدغین

اعم

علائم مرگ

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 4 : صفحه 24