پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ر.ک:فرقان (قرآن).

اصطلاح‌نامه

اعم

اسامی و صفات قرآن

منابع

  • سر البیان فی علوم القرآن : صفحه 124