پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

انعام نر

وابسته

اجاره فحل ضراب، بارداری با فحل مغصوب

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 7 : صفحه 130