پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

تَفَحُّج: غیر متعارف قرار گرفتن پاها.

منظور از تفحّج گشاده داشتن پاها یا دور نگاه داشتن پاشنه‏ها از هم با نزدیک کردن سینه پاها به یکدیگر هنگام ایستادن یا راه رفتن است. به این حالت 'فَحَج' و به فرد دارای آن 'اَفْحَج' گفته می‏شود. این عنوان به مناسبت در بابهای صلات، تجارت و دیات به کار رفته است.

صلات: اگر بر تفحّج در حال قیام نماز، عنوان ایستادن صدق نکند موجب بطلان نماز است مگر آنکه نماز گزار مضطرّ به این کار باشد که در این صورت جایز، بلکه بر نشسته خواندن نماز مقدّم است. 1

تجارت: فَحَج در برده از عیوبی است که در صورت عدم آگاهی خریدار، موجب ثبوت حقّ فسخ عقد برای وی می‏گردد. 2

دیات: دیه فردی که بر اثر جنایتی تفحّج پیدا کرده و توان راه رفتن مفید ندارد، بنابر قول اکثر هشتصد دینار است. 3

1. جواهر الکلام 2 251 - 250 /9. المهذب 3 399 /1. جواهر الکلام 273 - 272 /43.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 557

اصطلاح‌نامه

اعم

عیب انسانی

وابسته

افحج، پا، دیه فحج، قیام نماز

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 9 : صفحه 250
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 557