پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «فارابی ، محمد بن محمد ، 260 - 339ق» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابو النصر الفارابی ، محمد بن محمد؛ ابو نصر فارابی ، محمد بن محمد؛ ابو نصر محمد بن محمد الفارابی

‏==مشخصات فردی== ‏نام : محمد

نام پدر: محمدبن محمد‎

لقب: فارابی، ابونصرفارابی، ملک الحکما، معلم ثانی

تاریخ ومحل تولد: 259ق، فاراب ماوراءالنهر

تاریخ ومحل وفات ودفن: 337ق، دمشق، بیرون باب صغیر

زندگی علمی وفرهنگی

موقعیت علمی

فیلسوف، ریاضی دان، طبیب، منطقی

استادان

ابوبشرمتی بن یونس، یوحنا بن خیلان

سفرهای علمی

بغدادمحضرمتی بن یونس ودیگراساتید، حران محضریوحنابن خیلان، مصردربارسیف الدوله، دمشق برای تعلیم وتالیف

آثارعلمی

صحیح العباره، احصاءالعلوم، الفصوص، آراءاهل المدینه الفاضله، جوامع السیاسه، الابانه، ابطال احکام النجوم، و…

زندگی سیاسی واجتماعی

زندگی زاهدانه وبی رغبتی به دنیا

منابع

  • فرهنگ بزرگان
  • ریحانةالادب