پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

انسان غیر سالم

وابسته

امامت فأفاء

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 13 : صفحه 342